അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 7 September 2016

one_click_random_worksheets - Mathematics Std 10

Prpared by 
 Maths Club 
 TSNM HS Kundoorkunnu


പത്താം തരത്തിലെ ഗണിത പാഠങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വ‍ര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ Generate ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയറാണ്  കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് TSNMHS ലെ ഗണിത ക്ലബ്ബ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് സ്കൂളിലെ മാത്സ് ക്ലബ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും, ഇത്തരം ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിനും നന്ദി....

പ്രവര്‍ത്തന ക്രമം
1. സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ (OC_Worksheets.tar.gz) Dowload ചെയ്ത് Desktop ലേക്ക് Extract ചെയ്യുക.
Download One Click Worksheets Software

2. ഫോള്‍ഡറിലെ mnp.sh ഫയലില്‍ Double Click ചെയ്യുക .(Right click ചെയ്ത് properties തുറന്ന് permission നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുു വരുത്താവുന്നതാണ്)
3. System password നല്‍കി installation പൂര്‍ത്തിയാക്കുക.
4. Applications -> Education -> One_click_Worksheets എന്ന ക്രമത്തില്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം....

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...