അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (കെ-ടെറ്റ്) ന് വേണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി I & II പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 28 നും കാറ്റഗറി III & IV പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 30 നും കേരളത്തിലെ വിവിധ സെന്ററുകളില്‍ നടക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയും, ഫീസും നവബര്‍ 20 മുതൽ ഡിസംബര്‍ മൂന്ന് വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Tuesday, 19 July 2016

Chemistry Model Questions - Std 10


പത്താം തരത്തിലെ കെമിസ്ട്രി പാഠങ്ങിളിൽ നിന്നുള്ള മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചുവടെ നൽകുന്നത്. സ്പന്ദനത്തിനു വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ പങ്കു വെച്ച ശ്രീ റഹീസ് വളപ്പിലി നു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു.....

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...