അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Saturday, 5 November 2016

Videos Prepared by Arun Kumar A R

Updated on 05.11.2016 with more videos

കേരള സിലബസ്  ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറ ജി.ബി.എച്ച്.എസിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായ ശ്രീ അരുൺ കുമാർ എ ആർ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ നൽകുന്നത്. അധ്യാപന രംഗത്ത് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കുകയും പഠന വിഭവങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അരുൺ സാറിനു സ്പന്ദനം ടീമിൻറെ നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. 
നിങ്ങളുടെ കമൻറുകൾ കുറിക്കാൻ മറക്കരുത്...ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ആ വലിയ മനസ്സിനു ഒരു നന്ദി വാക്കെങ്കിലും....

POETRY - By Pablo Neruda

THE SCHOLARSHIP JACKET
THE BEST INVESTMENT I EVER MADE BY A J CRONIN
(Prepared by Arun Kumar A R, GBHSS Chavara Kollam)


The Village Black Smith by Henry Wadsworth Longfellow
(Prepared by Arun Kumar A R, GBHSS Chavara Kollam, and recited by James Xavier, St. Joseph's HSS Vilakkumadom, Pala)

ROSA PARKS SAT STILL, Edited Version- by ARUN KUMAR A R
(can be used to transact the 3rd Unit of 
English Textbook- Class 8 )

'The Sower' by Victor Marie Hugo (posted on 19.09.16)
prepared by Arun Kumar A R, GBHSS Chavara Kollam, Recitation by Josephine V J, GBHSS Bhootakulam, Kollam 

Video of 'The Two Brothers' By Leo Tolstoy  (posted on 17.09.2016)
Video of Vanka By Anton Chekhov - class 10


A Shipwrecked Sailor by Gabriel Garcia Marquez - video lesson - Class 8

From a railway carriage by R.L.Stevenson - Class 8


Merchant of Venice - video lesson -Class 8Project Tiger - Childhood Days : A memoir - Sathyajith Ray - Class 10

New Seven Wonders of the World  
The Snake And The Mirror - Vaikom Muhammed Basheer - Class 9
5 comments:

  1. Thank you Arun sir. These videos are very useful....

    ReplyDelete
  2. englishmastro third unit you have done a good job

    ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...