അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 5 June 2016

​ICT Tool for practicing the TextBook questions of 10th maths chapter Circles


പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിലെ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയർ ആണ് ഇത്തവണ കുണ്ടൂർക്കുന്ന് TSNMHS ലെ അധ്യാപകനും സ്പന്ദനത്തിൻറെ നല്ല സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂർത്തി സർ പരിചയപ്പെയുത്തുന്നത്. 

സോഫ്റ്റ് വെയറിൻറെ രണ്ട് വേർഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

  • ഉബുണ്ടു 10.04 ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫയൽ .exe ആണ്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആവശ്യമില്ല. 
  • ഉബുണ്ടു 14.04 ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫയൽ .deb ആണ്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് Application -> Universal Access എന്ന ക്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം...
For Ububuntu 14.04

For Ububuntu 10.04

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...