||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Friday, 17 June 2016

ICT Text Book STD 8 .9 & 10(Malayalam + English Medium)

മാറിയ ഐ.സി.ടി മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ചുവടെ ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് Download ചെയ്യാം.

Malayalam Medium

6 comments:

 1. is there any chance to download +1 equivalency hindi text book??

  ReplyDelete
 2. sir,
  please give me 7th standard english medium ict textbook.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...