അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 23 June 2016

Activities - English - Std 10

     After reading  the story 'Vanka', the students are directed to think about an alternative end for the story and write about it (Activity 7 in the 'Let's Revisit' part of the text).
    Here in this post, we share with you an excellent alternative ending for the story written by the 10 std student of Muslim HSS, Kangazha, KottayamFaheema Nadirsha. Her teacher, Smt. Rehana Harees has shown her willingness to share this piece of work with Spandanam. 
       Spandanam Team congratulates Faheema Nadirsha and expresses wholehearted gratitude to Smt. Rehana Harees. 

 

3 comments:

 1. Nice imagination! But the girl couldn't realise that the two stories she linked took place in two different places!😄

  ReplyDelete
 2. Nice imagination! But the girl couldn't realise that the two stories she linked took place in two different places!😄

  ReplyDelete
  Replies
  1. Let's leave that sir..Here, she has not mentioned the place...So it can be another Berl and family, similar to the berl family at Lentshin. She has the right to imagine like that too...for the sake of this story

   Delete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...