ജൂണ്‍ 23, 30 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന കേരള ടീച്ചേഴ്‌സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പരീക്ഷാഭവന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം (||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Thursday, 25 February 2016

A startup application for ubuntu

A software which is intended to create start up application for ubuntu by Sri. Pramod Moorthy,  TSNMHS Kundoorkunnu  . 

This is the first start up application created by him using .sh and .desktop files .


steps 
1. download the .tar file (plz choose ur version 10.04 or 14.04 ) 
 2.extract it to the Desktop of ur computer 
 3.open the extracted folder and rgt clk the mnp.sh file and give it the execute permission 
 4. dbl clk this file and choose "Open in Terminal" 
 5.in the opened Terminal window give ur sudo password 
 6. after installation RESTART ur computer..... 

Please try it and comment your opinions and suggestions


No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...