എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Friday, 11 December 2015

Answer Key - Second Terminal Examination - December 2015


ലഭ്യമായ ഉത്തര സൂചികകള്‍ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. തെറ്റുകള്‍ കടന്നു കൂടിയിട്ടില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. തെറ്റുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ അത് കമന്ററായി അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ ഉത്തര സൂചികകള്‍ spandanam.tss@gmail.com എന്ന ഇ-മെയില് വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ച് തരണമെന്ന് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു..

Class 8
English (by Noushad A, TSS Vadakkangara, Malappuram)
Hindi (by P K Fasal Koya, TSS Vadakkangara, Malappuram)
Mathematics (By Baburaj. P, H.S.A, PHSS Pandallur, Malappuram)
Mathematics (By Binoyi Philip, GHSS KOTTODI)Thursday, 10 December 2015

Higher Secondary Sample Question Paper


ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിഎസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചോദ്യമാതൃകകള്‍ . പ്ലസ് വണ്‍, പ്ലസ് ടൂ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ചോദ്യങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില വിഷയങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇതുവരെ ലഭ്യമാകാതെയുണ്ട്. അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതേ പോസ്റ്റില്‍ത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Plus OnePlus Two
Malayalam
Malayalam
Malayalam  (Optional)Malayalam  (Optional)
TamilTamil 
Tamil  (Optional)Tamil  (Optional) 
KannadaKannada 
Kannada  (Optional)Kannada  (Optional) 
English (Literature Opt)English (Literature Opt) 
EnglishEnglish 
AnthropologyAnthropology 
FrenchFrench 
HindiHindi 
Hindi  (Optional)Hindi  (Optional) 
Arabic  Arabic 
Arabic  (Opt)Arabic  (Opt) 
UrduUrdu 
Urdu  (Opt)Urdu  (Opt) 
Islamic HistoryIslamic History 
SanskritSanskrit 
Sanskrit  (Sahitya Opt)Sanskrit  (Sahitya Opt) 
Sanskrit  (Sasthra Opt)Sanskrit  (Sasthra Opt) 
ElectronicsElectronics 
Computer Applin  (Hum.)Computer Applin  (Hum.) 
Computer Applin  (Com.)Computer Applin  (Com.) 
GeologyGeology 
JournalismJournalism 
Communicative EnglishCommunicative English 
StatisticsStatistics 
RussianRussian 
LatinLatin 
GermanGerman 
SyriacSyriac 
Home ScienceHome Science 
Social WorkSocial Work 
Gandhian StudiesGandhian Studies 
PhilosphyPhilosphy 
Computer ScienceComputer Science 
MusicMusic 
PhysicsPhysics 
ChemistryChemistry 
BotanyBiology
MathematicsMathematics 
Political SciencePolitical Science 
EconomicsEconomics 
HistoryHistory 
GeographyGeography 
Business StudiesBusiness Studies 
AccountancyAccountancy 
SociologySociology 
Special School
MalayalamMalayalam 
EnglishEnglish 
PhysicsPhysics 
ChemistryChemistry 
BiologyBiology 
Computer ApplicationComputer Application 
AccountancyAccountancy 
Business StudiesBusiness Studies 
EconomicsEconomics 
MathematicsMathematics 
Political SciencePolitical Science 
SociologySociology 
HistoryHistory