|||| മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ SAMAGRA യിൽ ലഭ്യമാണ് |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 29 November 2015

സചിത്ര ഗണിതാശയ പാഠങ്ങൾ...

 തയ്യാറാക്കിയത്
 ശ്രീ  പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി
TSNMHS  
കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്
Updated with more .gif images on 05.12.2015
1. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ  ബാഹ്യബിന്ദുവില്‍ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൊടുവരകളുടെ നീളം തുല്യമാണെന്നതിന്റെ തെളിവ്

Saturday, 21 November 2015

ICT Practical Trainer


പത്താം ക്ലാസിലെയും ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെയും ഐ.സി.ടി പ്രാക്റ്റിക്കല് പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി കുണ്ടൂർക്കുന്ന് TSNMHS ലെ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂർത്തി സർ അയച്ചു തന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ചുവടെയുള്ളത്. ഉപയോഗിച്ചു നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുമല്ലൊ......