അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 6 October 2015

TypeSpeedGam (Malayalam Typing Speed Analyser in Gambas)  • മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ് സ്വയം പരിശീലിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് ടി എസ് എന്‍ എം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സര്‍ തയ്യാറാക്കിയഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍. 
  • വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഏറെ ഗുണകരമായ ഈ നിസ്വാര്‍ത്ഥ ഉദ്യമത്തിന് നന്ദി...
  • സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് Extract ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം.

  For Ubuntu 10.04 
For Ubuntu 14.04 

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...