|||| മാറിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ SAMAGRA യിൽ ലഭ്യമാണ് |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Tuesday, 6 October 2015

TypeSpeedGam (Malayalam Typing Speed Analyser in Gambas)  • മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ് സ്വയം പരിശീലിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന് ടി എസ് എന്‍ എം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സര്‍ തയ്യാറാക്കിയഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍. 
  • വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഏറെ ഗുണകരമായ ഈ നിസ്വാര്‍ത്ഥ ഉദ്യമത്തിന് നന്ദി...
  • സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് Extract ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം.

  For Ubuntu 10.04 
For Ubuntu 14.04