ജൂണ്‍ 23, 30 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന കേരള ടീച്ചേഴ്‌സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ-ടെറ്റ്) പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് പരീക്ഷാഭവന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം (||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 13 May 2015

TEXTBOOK Std II, IV, VI, VIII - SCERT KERALA

class2

Kerala Padavali - Malayalam 
(Unit 1)  
(Unit 2)  
(Unit 3)  
(Unit 4)
 
English 
(Unit 1)
(Unit 2)
(Unit 3)
 
Mathematics (Malayalam medium)
(Unit 1)  
(Unit 2)  
(Unit 3)  
(Unit 4)
Mathematics (English medium)
Mathematics (Tamil medium)
Mathematics (Kannada medium)
 
Tamil 
 
Kannada
 
Sanskrit (Part 1)
 
Arabic (Part 1)

Class4
 | 
Malayalam
(Unit 1)
(Unit 2)
(Unit 3)
(Unit 4)
(Unit 5)
 
English
(Unit 1)
(Unit 2)
(Unit 3)
 
Mathematics (Malayalam medium)
(Unit 1)
(Unit 2)
(Unit 3)
(Unit 4)
(Unit 5)
Mathematics (English medium)
Mathematics (Kannada medium)
Mathematics (Tamil medium)
 
EVS (Malayalam medium)
(Unit 1)
(Unit 2)
(Unit 3)
(Unit 4)
(Unit 5)
EVS (English medium)
EVS (Kannada medium)
EVS (Tamil medium)
 
Tamil (Part 1)
 
Kannada
 
Arabic  (Part 1)
 
Sanskrit (Part 1)
 
class6

Malayalam AT
Malayalam BT
Kannada AT
Kannada BT
Tamil AT
Tamil BT
Arabic (General)
Arabic (Oriental)
Urdu
Hindi
English
Mathematics (Malayalam medium)
Mathematics (English medium)
Mathematics (Kannada medium)
Mathematics (Tamil medium)
Basic Science (Malayalam medium)
Basic Science (English medium)
Basic Science (Kannada medium)
Basic Science (Tamil medium)
Social Science (Malayalam medium)
Social Science (English medium )
Social Science (Kannada medium)
Social Science (Tamil medium)
Sanskrit Oriental
Sanskrit Academic

class8

Malayalam AT
Malayalam BT (Erratum)
Kannada AT
Kannada BT
Tamil AT
Tamil BT
Arabic (General)
Arabic (Oriental)
Urdu
Hindi
English
Sanskrit General
Sanskrit Oriental
 
Mathematics (Malayalam medium)
Mathematics (English medium)
Mathematics (Kannada medium)
Mathematics (Tamil medium)
 
Basic Science (Malayalam medium)
Basic Science (English medium)
Basic Science (Kannada medium) 
Basic Science (Tamil medium)
 
Social Science (Malayalam medium)
Social Science (English medium)
Social Science (Kannada medium)
Social Science (Tamil medium Unit)

72 comments:

 1. Thanks for making the effort to describe the terminlogy to the beginners!


  health and physical education

  ReplyDelete
 2. Wow, this is probably one of the coolest tutorials I’ve seen. Need to get into this ASAP!

  Sports And Physical Education Books In Delhi

  ReplyDelete
 3. Hi Sir, how can I get 8th standard second semester Text books.
  email-namitharamesh@gmail.com

  ReplyDelete
 4. how can i get 8th std Social Science (Malayalam medium)second semester Text books My e mail-roydaaaa@gmail.com

  ReplyDelete
 5. hi
  thanks for ur hard work
  can i get mathematics for class 2 English medium full unit?

  ReplyDelete
 6. Sir, how can I get 8 standard second part science textbook(malayalam medium)my email swathisyam3@gmail.com

  ReplyDelete
 7. Sir, how can I get 8 standard second part science textbook(malayalam medium)my email swathisyam3@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sir, how can I get 8 standard second part science textbook (english medium) srajpoduval@gmail.com

   Delete
 8. Hi Sir, how can I get 8th standard second semester Text books
  Email-jiffinfarhan66@outlook.com

  ReplyDelete
 9. could you please provide the changed copies of text book of biology of class Xth and IXth

  ReplyDelete
 10. Sir can I get class 10 maths text soft copy for 2016-2017

  ReplyDelete
 11. sslc text e varsham marumo?

  ReplyDelete
 12. Sir can I get class 10 physics text soft copy for 2016-2017 ??

  ReplyDelete
 13. sir can I get class 10 physics text 2016- 2017 ???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Most of the books are available here http://www.dct.kerala.gov.in/it/homePage
   the updation is in progress

   Delete
  2. Thanks for the info. I checked the site. Yes there the books are available. But, there're some drawbacks and suggestions..
   1) I felt excess unnecessary graphics at the site. It makes the site slow. Please avoid unnecessary graphics and make things simple and speedy.
   2) Also size of many texts are high, and downloading possible only chapter wise. Please make PDF size smaller and make available the book of a subject downloadable together (not chapter wise).

   Thanking you

   Delete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. Sir where can I get the revised English medium textbooks of std 10 ???

  ReplyDelete
 16. Sir where can I get the English medium textbooks of std 10 ?

  ReplyDelete
 17. sir, can I get the Kerala syllabus English medium text book for std 5

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://www.dct.kerala.gov.in/it/homePage

   Delete
 18. Sir ,how can I get Kerala syllabus English medium text book for std 5?

  ReplyDelete
 19. dear sirs, can you post text books of 9 th std

  ReplyDelete
 20. Great effort. Congratulations...Sir, Can you upload text books of standards 1,3,5,7 & 9 those are missing. Thanks

  ReplyDelete
 21. Wonderful blog & good post.Its really helpful for me, awaiting for more new post. Keep Blogging!

  Todays Gold Rate in Pune

  ReplyDelete
 22. Replies
  1. http://www.dct.kerala.gov.in/it/home/nextPage

   Delete
  2. but this site contain books only for malayalam medium
   can you suggest a site for english medium text book for 10th students

   Delete
 23. Can I get 10th std English medium social 1 and 2nd handbook Sharoncjhon@gmail
  .com

  ReplyDelete
 24. we want teacher text std X mathematics chapter 3 onwards

  ReplyDelete
 25. pls add 8th and 8th IT notes

  ReplyDelete
 26. pls add 8th, 9th ,10th IT notes in english

  ReplyDelete
 27. Sir
  I would like to get the link for SCERT English medium books. please give me

  ReplyDelete
 28. Sir
  I would like to get the link for SCERT English medium books. please give me

  ReplyDelete
 29. please add 8th std text book part 2 immediately

  ReplyDelete
 30. hello sir,
  How can i get the 2nd volume of 8th std mathematics? please help me.

  ReplyDelete
 31. do u have text books from old sylabus?

  ReplyDelete
 32. please add state sylabus 8th std English text book part 2 immediately

  ReplyDelete
 33. Excuse me, is this leads to any copyright issue ?

  ReplyDelete
 34. Hello Sir,
  Can I get Malayalam second text book 7th Std 1997 batch?
  There is a story about Kungan and Koran

  ReplyDelete
 35. Hello Sir,
  Can I get Malayalam second text book 7th Std 1997 batch?
  mismacdisplaysystems@gmail.com

  ReplyDelete
 36. Hello sir,
  Can I get the 8th standard English textbook Part-2

  ReplyDelete
 37. hello sir please provide lkg ,ukg book which contain malayalam script with picture,

  ReplyDelete
 38. how to get social science part 2

  ReplyDelete
 39. There is no part 2 textbook available here

  ReplyDelete
 40. Hi sir can i get 8th standerd computer text book copy

  ReplyDelete
  Replies
  1. look here
   http://spandanamnews.blogspot.in/2016/06/ict-text-book-std-8-9-10malayalam-medium.html

   Delete
 41. would you mind please provide sylubus in 5 th standared english medium

  ReplyDelete
 42. i need class 7th social science kannada medium text book

  ReplyDelete
 43. Sir
  I need social science textbook malayalam medium

  ReplyDelete
 44. Sir, how can I get 7 standard malayalam textboom

  ReplyDelete
 45. Sir, how can I get 10 th standard Malayalam medium Maths,Social and Science Textbooks

  ReplyDelete
 46. please add 8th std text book part 2 immediately

  ReplyDelete
 47. please add 8th std text book part 2 immediately

  ReplyDelete
 48. please add 8th std text book part 2 immediately

  ReplyDelete
 49. please add 8th std text book part 2 immediately

  ReplyDelete
 50. please add 8th std text book part 2 english medium immediately

  ReplyDelete
 51. Sir kindly add 2nd std english medium mathematics text book. 1term ( now on this page have only 1st chapter. have 3 chapters in this term)state cyllabus.. LAFY JOHNSON, ERNAKULAM

  ReplyDelete
 52. sir...7 th class englshmedium texts??????

  ReplyDelete
 53. dear sir

  we are looking 2nd std it program application please send us download links

  thanks @ regards

  mohammed Navas.t

  ReplyDelete
 54. Sir i could not find text book of std 7.Dear team colud you upload?

  ReplyDelete
 55. can i get 2005 7 th std malayalam supplementary reader.
  Thriveni

  ReplyDelete
 56. Sir
  Colud you please upload V std English, Malayalam, Hindi textbooks for English medium?

  ReplyDelete

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...