അംഗീകരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർപഠനം സാധ്യമാകുന്നതിനായി അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് Downloads ൽ||| 2018-19 വർഷത്തെ ICT പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads ൽ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended) ---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Wednesday, 10 December 2014

Civil Service Orientation Programme - Vijayabheri - Malappuram District Panchayat

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിജയഭേരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തപ്പെടുന്ന സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് ഓറിയെന്റേഷൻ  പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് തല ക്യാമ്പിലേക്ക് വടക്കാങ്ങര തങ്ങള്‍സ് സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിജയഭേരി കണ്‍വീനറെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...