അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (കെ-ടെറ്റ്) ന് വേണ്ടിയുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാറ്റഗറി I & II പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 28 നും കാറ്റഗറി III & IV പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ 30 നും കേരളത്തിലെ വിവിധ സെന്ററുകളില്‍ നടക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷയും, ഫീസും നവബര്‍ 20 മുതൽ ഡിസംബര്‍ മൂന്ന് വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ||| ||| ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Monday, 3 February 2014

Students Selected for Summer Football & Cricket Coaching Camp


അവധിക്കാലത്ത് നടത്തുന്ന ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോള്഼ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ ലിങ്കില്഼ നിന്നും ലഭിക്കും

Students selected for Football Camp

Students selected for Cricket Camp

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...