ഐ റ്റി മേള നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ സർക്കുലർ Downloads ൽ||| ||| ||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക||| e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496

Thursday, 10 October 2013ICT Practical Sample Questions

Standard 8 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

Standard 9 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

Standard 10 - Malayalam | English | Kannada | Tamil


ICT Theory Sample Questions

Standard 8 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

Standard 9 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

Standard 10 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

No comments:

Post a Comment

Write Your Comments here അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതൂ...