എട്ട്, ഒമ്പത് ക്ലാസുകളിലെ 2019-20 അധ്യയനവർഷത്തെ വർഷാന്ത്യ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| വാർഷിക പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ Downloads പേജിൽ |||| പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ Downloads പേജിൽ |||| SSLC Notification in Downloads ... Click Here |||| കൂടുതല്‍ Order, Circular തുടങ്ങിയവ കാണുവാൻ Downloads പേജ് നോക്കുക

e-mail:spandanam.tss@gmail.com Whatsapp No. : 8606515496 (calls may not be attended)
Telegram channel link https://t.me/spandanam
---

To get spandanam updates as personal Whatsapp message please whatsapp your Name, Designation, School & Place to 8606515496

Sunday, 24 November 2013

At kanyakumari

A team of students and teachers of TSS at kanyakumari Vivekananda Rock Memorial -23.11.2013

Wednesday, 30 October 2013

പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു

തങ്ങള്‍സ് സെക്കന്ററി സ്കൂളിന്റെ പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു.വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുവാന്‍ OLD STUDENTS എന്ന പേജ് തുറക്കുക.
 പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പേജ്. ടി.എസ്.എസ്സില്‍ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങി ഉന്നത പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍...വിവിധ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍...വിവിധ സംരംഭങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍...അങ്ങിനെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റും പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയിലെ പ്രഗത്ഭരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഗമങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ശ്രമം സഹായകമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു... ടി.എസ്.എസ്സിന്റെ എല്ലാ പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഇവിടെ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു...... (മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാം)

Thursday, 10 October 2013ICT Practical Sample Questions

Standard 8 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

Standard 9 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

Standard 10 - Malayalam | English | Kannada | Tamil


ICT Theory Sample Questions

Standard 8 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

Standard 9 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

Standard 10 - Malayalam | English | Kannada | Tamil

Saturday, 31 August 2013